Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

Pro nahlášení reklamace využijte prosím níže uvedený formulář. Vyplňte prosím údaje nutné k Vaší identifikaci a podrobně popište případnou závadu. V případě vyplnění formuláře se Vaše reklamace značně urychlí. Na každý produkt je potřeba vyplnit reklamační formulář zvlášť.

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

Vaše jméno: *

Email:*

Telefonnní číslo:*

Adresa:*

Políčka označná * jsou povinná.

Pro rychlejší vyřízení reklamace prosím použijte tento formulář. Následně Vám bude přiděleno číslo reklamace a zaslán reklamační list pro vytisknutí.

Reklamované zboží nám můžete buď poslat nebo předat osobně po předchozí telefonické domluvě.

V případě reklamace musí zásilka obsahovat: 
- Vadné zboží, které je dostatečně kompletní pro otestování vady (v případě výměny je nutné dodat kompletní produkt) 
- On-line vytištěný a podepsaný reklamační list s potřebnými údaji - reklamace bude přijata i bez tohoto online reklamačního listu, pokud zákazník reklamované zboží doručí s jiným dopisem k reklamaci.
- kopii nákupního dokladu (faktura)
- přesný popis závady na který doporučujeme připojit telefonní číslo a email 

Upozornění: Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Naše společnost je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem. Při nedodání patřičných dokumentů pro identifikaci zákazníka a závady bude započato reklamační řízení až po dodání všech nutných dokladů. 

Pro zaslání reklamovaného zboží využijte tuto adresu:

AKterária

Tereza Kulová

Jičínská 220

Nový Jičín

74101


Upozornění: v případě že si nejste nečím jisti nejprve nás prosím kontaktujte na tel: +420 721 591 469

Reklamované zboží